Bilfinger Industrial Services BelgiË/Nederland

Navigation
Engineering

Engineering

Met de binnen Bilfinger Industrial Services aanwezige kennis en ervaring op het gebied van complexe steigers is ons bedrijfsbureau optimaal uitgerust om het volledige traject van steiger engineering te verzorgen. Bilfinger zoekt altijd naar de meest efficiënte en effectieve oplossing voor bereikbaarheid tegen de laagst mogelijke kosten. Uitgangspunten zijn maximale veiligheid en een zo kort mogelijke doorlooptijd. Creativiteit en het optimaal benutten van innovaties lopen als een rode draad door onze aanpak. Daarbij behoort ook het monteren op in te hijsen equipment en los verhijsbaar steigerwerk tot de mogelijkheden. We presenteren totaalplannen die in nauwe samenwerking met de opdrachtgever worden getoetst op haalbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. Bij complexe steigers luistert met name de maatvoering uitermate nauw. Tegen die achtergrond zijn we ook in staat om bij verhijsbare steigers, zowel de steiger als het hijsframe te ontwerpen en ontwikkelen.