Bilfinger Industrial Services BelgiË/Nederland

Navigation
Asbestverwijdering

Asbestverwijdering

De mogelijkheid om met asbest in aanraking te komen is nog steeds aanwezig. Vanwege zijn hittebestendigheid, slijtvastheid en sterk isolerend vermogen is asbest gedurende tientallen jaren zonder enige terughoudendheid op grote schaal toegepast. Vanwege het gevaar voor de gezondheid is al veel asbest gesaneerd. Desondanks is er nog het nodige aanwezig op vaak verborgen plaatsen, die alleen voor de asbestspecialist waarneembaar zijn. Asbestverwijdering vraagt om een complete en verantwoorde aanpak. Alleen de specialist is in staat om verborgen asbest te signaleren, het vereiste plan van aanpak op te stellen en aan de hand van de strenge regelgeving het gevaar voor de gezondheid uit de weg te nemen. Bilfinger Industrial Services heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende specialist op het gebied van asbestverwijdering in de industrie.

Onze procedure
Het uiteindelijke doel bij de aanpak van asbestproblemen is maximale veiligheid voor mens en milieu. Uiterste zorgvuldigheid vormt de basis van alle werkzaamheden. Onze werkwijze:

  1. In samenspraak met de klant wordt van een object of bouwwerk een inventarisatie gemaakt.
  2. De resultaten van de inventarisatie worden omschreven in een rapport, dat tevens een advies bevat over hoe verder te handelen met de bevindingen.
  3. Als tot verwijdering wordt overgegaan, stelt Bilfinger Industrial Services een werkplan op, dat vervolgens met de opdrachtgever wordt doorgesproken.
  4. Na goedkeuring van het werkplan, zorgt Bilfinger Industrial Services voor de verplichte meldingen naar Arbeidsinspectie en accreditatiebureaus.
  5. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normering.
  6. Bilfinger Industrial Services verzorgt een asbestvrijgavemeting of -inspectie.
  7. Bilfinger Industrial Services zorgt voor de stortbewijzen van de verwijderde materialen.

Ervaren partner
Asbest kan in elke organisatie van het ene op het andere moment een grote rol gaan spelen. In zo’n geval is het geruststellend te weten dat kan worden teruggevallen op een ervaren partner met kennis van zaken.

Sponsstralen