Bilfinger Industrial Services BelgiË/Nederland

Navigation
SafetyWorks!

SafetyWorks!

Met de campagne ‘SafetyWorks!’ wil Bilfinger het veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers wereldwijd verbeteren. Voor Bilfinger Industrial Services België/Nederland betekent het vooral een waardevolle aanvulling op bestaande plannen. Rode lijn binnen SafetyWorks! is het nemen van verantwoordelijkheid voor veiligheid, in alle lagen van de organisatie.

Werkvloer
Binnen Bilfinger Industrial Services België/Nederland geldt veiligheid altijd al als een continu aandachtspunt. SafetyWorks! sluit daarbij naadloos aan. Uitgangspunt is de beleving van veiligheid bij medewerkers op de werkvloer. Het veiligheidsbeleid voor de komende jaren wordt hierop afgestemd. Zo gaat SafetyWorks! uit van zogenaamde assessments, ofwel een nulmeting van de stand van zaken op veiligheidsgebied binnen de eigen organisatie. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst en verschillende thema’s beoordelen de Regionale Veiligheid en Kwaliteit Teams de veiligheidsbeleving in het veld. De resultaten van deze assessments vormen de basis voor het aanscherpen van het veiligheidsbeleid.

De thema's van SafetyWorks!

  • Verantwoordelijkheden bij verbetering veiligheidscultuur
  • Doelstellingen arbeidsbeleid
  • Kwalificaties (veiligheids)personeel
  • Veiligheidstrainingen en instructies
  • Risico inventarisatie en evaluatie
  • Veiligheidsinspecties
  • Incidentonderzoek