Bilfinger Industrial Services BelgiË/Nederland

Navigation
Elektrische tracing

Elektrische tracing

Elektrische tracing kent meer flexibele toepassingen. De verwarmingskabel is eenvoudig aan te passen aan de vorm van de leidingen. Voor de juiste engineering van tracing vormen kennis en ervaring de voornaamste peilers. Opdrachtgevers zijn bij Bilfinger Industrial Services verzekerd van een installatie die aan alle eisen voldoet, gebruiksvriendelijk en veilig is en een minimum aan onderhoudskosten vergt. Onze researchafdeling is constant op zoek naar kwaliteitsverbeteringen en wordt ook ingezet om opdrachtgevers bij te staan in specifieke toepassingen. Naast de uitvoering beschikt Bilfinger Industrial Services ook over alle benodigde expertise en ervaring om bij nieuwbouw in een vroegtijdig stadium de volledige engineering van tracing voor haar rekening te nemen.