Bilfinger Industrial Services BelgiË/Nederland

Navigation
Lawaaibeheersing

Lawaaibeheersing

Geluid speelt in onze moderne, geïndustrialiseerde samenleving een grote rol. Soms is die rol te groot en verandert geluid in lawaai. In dergelijke gevallen zijn er ‘noise control’ maatregelen nodig om het geluid terug te dringen en de overlast weg te nemen. Lawaaibeheersing vloeit in veel gevallen rechtstreeks voort uit strenge regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieubeheer. Bilfinger Industrial Services heeft in de loop van de jaren een enorme hoeveelheid gespecialiseerde kennis op het gebied van lawaaibeheersing opgebouwd. Die kennis hebben wij vertaald in een uitgebreid programma van producten en diensten om het lawaai op de juiste wijze te beheersen: geluidsdempers, omkastingen, geluidswerende en -absorberende wanden, akoestische wand- en plafondbekledingen, pleisters, baffles, leiding- en apparatenbekledingen. Uitgebreid vooronderzoek naar onder meer de ruimteakoestiek geeft de juiste oplossingsrichting aan. Voor vrijwel ieder geluidsprobleem heeft Bilfinger Industrial Services een oplossing in huis. Op maat ontworpen, geleverd en gemonteerd.