Bilfinger Industrial Services BelgiË/Nederland

Navigation
Vuurbescherming

Vuurbescherming

Ter bescherming van gebouwen en installaties tegen brand, dienen met name de constructieve elementen van voldoende vuurweerstand te zijn voorzien. Van belang bij vuurbescherming (ook wel fire proofing genoemd) zijn het behoud van de stabiliteit, het uitsluiten van vlamoverslag en het kunnen blijven voldoen aan de thermische eisen van de constructieve elementen. De vereiste vuurweerstand, ook wel Rf-waarde (relatieve meeloopsnelheid, rate/flow) genoemd, ligt in de regel tussen een half uur en twee uur. Dat is afhankelijk van het type bouwelement, de specifieke eisen van de opdrachtgever en/of de specifieke eisen van de lokale brandweer.

Vuurbescherming in de industrie vraagt om gespecialiseerde deskundigheid en ervaring. De in tal van jaren opgebouwde expertise bij Bilfinger Industrial Services staat borg voor een op maat toegesneden oplossing voor zowel bouwkundige als industriële toepassingen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan brandwerende wanden of plafonds. Bilfinger Industrial Services richt vooral op elementen die de Rf-waarde van het totale gebouw negatief kunnen beïnvloeden. Dat zijn:

  • structureel dragende elementen van staal en beton;
  • onbehandeld staal (dat bij temperaturen boven 450°C - die al binnen 10 minuten kunnen optreden - 50% van zijn draagkracht verliest);
  • oudere betonplaten;
  • houten elementen (in vloeren en daken);
  • lichte scheidingswanden en afgehangen plafonds;
  • leidingen en technieken die op zichzelf brandveilige compartimenten met elkaar verbinden.