Bilfinger privacybeleid

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van Bilfinger Industrial Services Nederland B.V. en haar dochterondernemingen (hierna Bilfinger). Bilfinger neemt de bescherming van uw privacy heel serieus. Door middel van dit privacybeleid willen wij u informeren over de mate waarin en voor welke doeleinden persoonsgegevens van u worden verzameld en gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

1. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens

Bilfinger Industrial Services Nederland B.V. en de daarbij behorende dochterondernemingen (hierna Bilfinger) is een multidisciplinaire industriële dienstverlener die haar hoofdkantoor heeft aan het Werfplein 5, 3238 BH in Zwartewaal, Nederland.

Bilfinger is onderdeel van de Bilfinger SE groep. Klik voor meer informatie over Bilfinger SE op de link Groep op onze website.

Bilfinger is verantwoordelijk voor de in dit privacybeleid beschreven verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

2. Soorten persoonsgegevens die we verwerken

Webserverlogboeken
Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons kenbaar te maken. 

De server die onze website host (hierna de 'webserver') verzamelt echter automatisch gegevens over u. Deze gegevens zijn van een technische aard en vereist om u toegang tot onze website te geven. De webserver verzamelt automatisch bepaalde gegevens zoals:

 • delen van uw IP-adres,
 • de datum en het tijdstip van uw bezoek,
 • de door u bezochte subpagina's,
 • de eerder door u bezochte pagina's,
 • de browser die u gebruikt (bv. Internet Explorer),
 • het besturingssysteem dat u gebruikt (bv. Windows 7),
 • de domeinnaam en het adres van uw internetprovider (bv. 1&1). 

Matomo
Bilfinger maakt gebruik van Matomo, gegevensbeschermingsvriendelijke open-sourcesoftware voor statistische evaluatie van paginaweergaven. Deze gegevens worden niet aan derden overgedragen. Matomo gebruikt cookies om de evaluatie mogelijk te maken. De vanuit de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze internetdienst worden opgeslagen op servers van Bilfinger. Het IP-adres wordt onmiddellijk na verzameling en opnieuw voorafgaand aan het opslaan van de gegevens anoniem gemaakt door delen (octets) van het IP-adres te verwijderen.

Preventie en/of bewaking van het gebruik van cookies
Er zijn meerdere methoden om het gebruik van cookies op uw computer te blokkeren en om cookies weer te geven en ze te verwijderen. Dit is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Mocht u tegen problemen aanlopen, dan raden wij u aan advies in te winnen bij de fabrikant van de browser. 

Bij het gebruik van aangepaste browserinstellingen kan het zo zijn dat u de functies van deze webpagina niet volledig kunt gebruiken.

Contactformulier / Business Inquiry
Indien u ons contactformulier of Business Inquiry formulier invult vragen wij u om de volgende gegevens: naam, e-mailadres en organisatie, ook verwerken wij onze communicatie met u. 

Sollicitatieformulier
Indien u ons sollicitatieformulier invult vragen wij u om de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en uw CV met daarop de door u vermelde persoonsgegevens, ook verwerken wij onze communicatie met u.

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens

Wij verzamelen uitsluitend gegevens (behalve in het kader van webserverlogboeken) van u indien u ons uw persoonlijke toestemming geeft deze te gebruiken voor een van de diensten die wij aanbieden (bv. het bestellen van informatiemateriaal, een verzoek om informatie of in geval van een sollicitatie).

4. De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken en grondslag

Dienstverlening
Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt en/of gebruikt ten behoeve van de betreffende dienst.

Onze communicatie met u
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren om uw vragen te beantwoorden, uw klachten te behandelen, dan wel uw sollicitatie te behandelen.

Grondslag
Wij verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om u diensten aan te bieden en/of contact met u te onderhouden, zodat het in het gerechtvaardigde belang van Bilfinger is om deze gegevens te verwerken.

5. Overdragen / delen van gegevens

In overeenstemming met de wet- en regelgeving kunnen we uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

Groepsmaatschappijen
Uw gegevens worden mogelijk ook doorgestuurd naar groepsmaatschappijen indien dit noodzakelijk is voor uw informatieverzoek. 

Dienstverleners
Indien noodzakelijk worden dienstverleners door ons ingeschakeld om de verzochte dienst uit te voeren (bv. voor de verzending van informatiemateriaal). Als we uw gegevens delen met deze dienstverleners, dan zullen deze dienstverleners worden aangemerkt als verwerkers in de zin van de wet. 

Overige partijen
Uw persoonsgegevens worden niet aan andere partijen gestuurd. Hierna vindt u aanvullende informatie over gespecialiseerde diensten die u als onderdeel van onze website kunt gebruiken. 

Koppelingen naar andere webpagina's
Bepaalde delen van onze webpagina bevatten koppelingen naar andere webpagina's (bv. webpagina's van overige ondernemingen binnen de Bilfinger Group). Ook kunnen wij de mogelijkheid bieden content via zogenaamde deelknoppen te delen. U dient te beseffen dat het Bilfinger Privacybeleid niet van toepassing is op deze andere webpagina's. Wij verzoeken u een direct bezoek aan deze sites te brengen voor meer informatie over gegevensbescherming, beveiliging, het verzamelen van gegevens en de bepalingen voor het doorsturen van gegevens. Bilfinger is niet aansprakelijk voor de maatregelen van deze websites of hun content.

6. Beveiliging en bewaring

Bilfinger neemt alle benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en eventueel om geschillen op te lossen.

7. Internationale overdracht van gegevens

Het verwerken van gegevens gegenereerd door onze webpagina vindt plaats op servers in lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EER). 

8. Uw rechten

Op voorwaarde dat aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de volgende rechten:

 • Het recht op gegevenswissing: U hebt het recht te worden vergeten en uw gegevens uit onze dossiers te laten verwijderen.
 • Recht op inzage: U hebt het recht te worden geïnformeerd over de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt.
 • Recht op rectificatie: U hebt het recht fouten in uw persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Recht op beperking: U hebt het recht het gebruik van uw persoonsgegevens te laten beperken tot bepaalde specifieke verwerkingswijzen.
 • Recht op bezwaar: U hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor een door ons voorgesteld doeleinde indien u van mening bent een overwegend belang te hebben om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten uitsluiten.
 • Recht op intrekking: U hebt het recht toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.
 • Recht op beroep: U hebt het recht een beroep te doen op de toezichthoudende Nederlandse autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) als u vermoedt dat het verwerken van uw persoonsgegevens een schending van de AVG inhoudt.
 • Recht op overdraagbaarheid: U hebt het recht persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt op te vragen en ten behoeve van derden te gebruiken.
 • Neem contact met ons op via bovenstaande contactgegevens indien u uw rechten wenst uit te oefenen. Wij zullen binnen een redelijk tijdsbestek reageren. Let wel dat wij mogelijk verplicht zijn bepaalde gegevens van rechtswege en/of voor onze eigen gerechtvaardigde bedrijfsdoeleinden te bewaren.

  Zie ons Cookiebeleid indien u zich wenst af te melden voor advertenties op basis van interesses of andere vormen van 'tracking'.

  Status: mei 2018 

  Wij wijzen erop dat bijvoorbeeld door wettelijke vereisten in de toekomst wijzigingen in dit Privacybeleid zijn voorbehouden. Zorg dat u op de hoogte blijft van de huidige status.

Verwerkings-
verantwoordelijke

Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de verwerkingsverantwoordelijke:

Bilfinger Industrial Services
Data Protectie Coördinator
Waalhaven Oostzijde 123
3087 BM Rotterdam

Data privacy

Bilfinger Industrial Services
Data Protectie Coördinator
Waalhaven Oostzijde 123
3087 BM Rotterdam

Printen