Contractor Portal

Onderaanneming bij Bilfinger is verbonden aan specifieke procedures. Daarmee garanderen we dat voldaan wordt aan:

  • Wettelijke voorschriften
  • Specifieke voorwaarden Bilfinger (Compliance)
  • Specifieke voorwaarden Opdrachtgevers
  • HSEQ voorschriften
  • Voorwaarden m.b.t. administratieve verwerking

Bilfinger Industrial Services stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zowel eigen medewerkers als aan de medewerkers van contractors. Met de Contractor Portal heeft Bilfinger een systeem ontwikkeld dat staat voor juistheid en volledigheid. De onderaannemer levert via onze Contractor Portal de voorgeschreven gegevens aan, zoals identiteitsbewijzen, kwalificaties en certificaten. Onze afdeling Personeelsplanning controleert deze op juistheid en geldigheid. 

Bij het verlopen van geldigheid van documenten waarschuwt het systeem met een automatische melding.

  • Het systeem staat voor volledigheid en compliance van documenten.
  • De tijdsintensieve invoer van gegevens wordt beperkt (onderaannemers doen gegevensinvoer zelf in het systeem).
  • Het systeem stuurt automatisch herinneringen voor geldigheid en validatie van documenten.
  • Er bestaat de optie voor verbinding met systeem van opdrachtgever (on site).
Printen