Digitalisatie

Digitale transformatie van processen wordt in een wereld  waarin transparantie en snelheid steeds belangrijker worden,  een essentieel onderdeel om continu te blijven innoveren en ontwikkelingen voor te blijven. Bilfinger is daarom continue bezig om haar processen verder te optimaliseren waarbij digitaliseren en de inzet van innovaties dit moet ondersteunen. Doel hierbij  is transparantie en inzicht geven in het gehele proces van  uitvoering werk tot facturatie.

Op het gebied van onder meer administratie, ICT en logistiek zijn in de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen voorwaarts gezet. Voorbeelden hiervan zijn op het gebied van digitalisering o.a. ISP Invoicing, de inrichting van een Contractor Portal, volledige uitrol van Finger Scan-applicaties en de Scaffolding App voor de volledige digitale verwerking van de urenregistratie en steigerbon-data.

Printen