Digitalisatie

Bilfinger werkt continu aan de digitalisering van de processen rondom onze services. Transparantie en efficiency staan hierbij centraal. Op het gebied van steigerbouw zijn er in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet, die onderdeel uitmaken van strategie op het gebied van D & I (Digitalisering & Innovatie).

Digitale transformatie van processen wordt in een wereld waarin transparantie en snelheid steeds belangrijker worden, een essentieel onderdeel om continu te blijven innoveren en ontwikkelingen voor te blijven. Bilfinger is daarom continu bezig om haar processen verder te optimaliseren waarbij digitaliseren en de inzet van innovaties dit moet ondersteunen. Doel hierbij  is transparantie en inzicht geven in het gehele proces van uitvoering werk tot facturatie.

Op het gebied van onder meer administratie, ICT en logistiek zijn in de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen voorwaarts gezet. Voorbeelden hiervan zijn op het gebied van digitalisering o.a. ISP Invoicing, de inrichting van een Contractor Portal, volledige uitrol van Finger Scan-applicaties en de Scaffolding App voor de volledige digitale verwerking van de urenregistratie en steigerbon-data.

Met de realisatie van diverse digitaliseringstrajecten en innovaties is binnen Bilfinger een afdeling ontstaan die zich volledig richt op de ontwikkeling hiervan. Bilfinger stelt een aantal doelen:

  • Efficiency binnen de eigen organisatie en projecten vergroten;
  • Het verbeteren en optimaliseren van  werkprocessen;
  • Vooroplopen op het gebied van ontwik keling binnen de industrie;
  • Met de verkregen data kennis en kunde vergroten;
  • Transparantie bieden aan de opdrachtgever;
  • Toegevoegde waarde leveren voor de  opdrachtgever.

 

Printen