IsoScan

Met IsoScan ontwikkelde Bilfinger Industrial Services een manier om mogelijkheden voor energiebesparing in beeld te brengen. Daarbij geeft het ook een waardevol inzicht in de staat van de aanwezige isolatie in het algemeen. Onnodig energieverlies door ongeïsoleerde of slecht geïsoleerde leidingen en appendages kan zo worden voorkomen. De scan brengt zowel besparingsmogelijkheden als ook de bijbehorende investeringskosten in beeld. Tegen een relatief beperkte investering bieden we opdrachtgevers concrete mogelijkheden om zowel de energiekosten als ook de CO₂emissiekosten van hun installatie terug te dringen. Door tijdens de scan ook aandacht te besteden aan oorzaken voor CUI, kunnen onderhoudskosten op termijn aanzienlijk worden verlaagd. Tegelijkertijd wordt de procesveiligheid flink verbeterd. Belangrijke voordelen dus.

Situatie voor

Situatie na

Printen