CHEMISCHE INDUSTRIE OP WEGNAAR KLIMAATNEUTRAAL EN CIRCULAIR

Verduurzaming staat als thema in de chemische industrie met stip op nummer één, stelt Manon Bloemer, directeur van branchevereniging VNCI. ‘Naast veiligheid natuurlijk, veiligheid is nooit af en drijft ons nog elke dag. Maar het zwaartepunt van onze uitdaging ligt beslist op een duurzame toekomst. Opschaling van elektrificatie, groene waterstof, hergebruik van CO2 én inzet van nieuwe grondstoffen zijn hierbij voor mij het meest urgent.’ 

Lees het interview

 

Magazine BNL

Form

DE HAVENINDUSTRIE GAAT EEN CRUCIALE ROL SPELEN IN DE ENERGIETRANSITIE

De klimaatverandering vraagt om innovatieve oplossingen. Van huishoudens, overheden en industrie. Hoe kunnen we de CO2-emissies terugdringen, is de centrale vraag. Door volop in te zetten op groene waterstof? Op kernenergie? Of is CO2-opslag het ei van Columbus? Antwerp@C denkt dat laatstgenoemde optie op korte termijn de meest realistische is. Frederik Pieters legt uit wat de plannen zijn

Lees het interview

COLUMN YOLANDE VERBEEK: 'OP WEG NAAR CO2-NEUTRALE ENERGIE’

Uniper heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld. In 2035 willen wij met onze Europese assets nagenoeg CO2 neutraal energie produceren. Daarmee leggen we onszelf een ontzettend hoog tempo op. In 15 jaar van grotendeels fossiel naar duurzaam.

Lees de Column

ONDERHOUD DOW CHEMICAL, GEDEGEN ÉN INNOVATIEF

Dow Chemical in Terneuzen is een grote productielocatie. Dow werkt hier toe naar een CO2-neutrale toekomst. Onder andere door ontwikkeling van een elektrisch kraakfornuis, samen met Shell. In de tussentijd is er doorlopend onderhoud nodig aan de bestaande kraakfornuizen, die een cruciaal onderdeel vormen van de productie. Dit onderhoud is, mede dankzij Bilfinger ROB, behalve gedegen ook steeds innovatiever.

Lees het artikel


RPA: SNELLERE EN EFFICIËNTERE PROCESSEN ZONDER FOUTEN

Robotic Process Automation is het automatiseren van eenvoudige, steeds terugkerende en vaak saaie handelingen van medewerkers door softwarerobots. Het is de volgende stap in de volledige automatisering van een bedrijf. Marijn van de Poel, managing director van implementatiepartner Ciphix en Luc Zuidhof, salesmanager van softwareleverancier UiPath, vertellen over de voordelen voor industriële bedrijven.

Lees het artikel


ENERGIE VAN DE TOEKOMST

Waterstoftechnologie speelt een sleutelrol in de energievoorziening van de toekomst. Het is een van de manieren om te komen tot een CO2­vrije en klimaatneutrale energievoorziening. Bilfinger levert producten en diensten in de gehele waterstofwaardeketen van productie, opslag en transport tot gebruik. Zo stellen we onze opdrachtgevers in staat om maximaal te profiteren van waterstoftechnologie. Van concept tot basic
en detailed engineering: Bilfinger helpt fabriekseigenaren, gasdistributiebedrijven, opslagbedrijven en waterstofgebruikers bij de projectplanning en ­uitvoering. Zodra de investeringsbeslissing voor een installatie is genomen, biedt Bilfinger diensten voor alle aspecten van het bouwproces. En als de installatie eenmaal is gebouwd, begint de fase van exploitatie, onderhoud en optimalisatie. Bilfinger voert alle onderhoud en service uit – van operatie, routine­onderhoud, turnarounds en kalibratie tot de optimalisatie van de installatie.COLOFON

Bilfinger magazine is een uitgave van Bilfinger België/Nederland, bestaande uit Bilfinger Industrial Services België/NederlandBilfinger ROB/EMV en Bilfinger Tebodin. Het relatiemagazine verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 2.500 exemplaren en wordt verspreid onder de zakelijke relaties van Bilfinger. 

Redactie: Thierry Burki, Bastiaan Spoelstra, Wim van de Brink, Jeff Mansveld, Eva Voorrecht, Emily Dijkgraaf Samenstelling en tekstproductie: De Nieuwe Lijn Fotografie: Studio Oostrum, Ernst Bode, Emy Elleboog, ArcelorMittal. 

Vragen over Bilfinger Magazine? Neem contact op via communicatie.is-bnl@bilfinger.com

Copyright: Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.