OP WEG NAAR CO2-NEUTRALE ENERGIE

Uniper heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld. In 2035 willen wij met onze Europese assets nagenoeg CO2 neutraal energie produceren. Daarmee leggen we onszelf een ontzettend hoog tempo op. In 15 jaar van grotendeels fossiel naar duurzaam. Ik ben daar ontzettend trots op en heb er bovenal zin in.

Er zijn verschillende plannen die we nu aan het uitwerken zijn. Op onze Maasvlakte Energy Hub werken we tegelijkertijd aan oplossingen voor de transitieperiode als aan de eindoplossing. De knop kan immers niet in één keer om. Onze Maasvlakte 3-centrale produceert zeven procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Zorgen voor stabiele leveringszekerheid van elektriciteit, maar ook van de andere producten zoals stoom die wij leveren aan industriële klanten, is voor ons een absolute prioriteit. Vitale infrastructuur, waar wij onder vallen, moet je op zo’n manier verduurzamen dat stabiliteit continu gewaarborgd is.

Gelukkig hebben we genoeg ruimte op onze Maasvlakte-site om te blijven leveren en daarnaast te verduurzamen. Tot het moment dat onze Maasvlakte 3-centrale dicht moet (deze draait op kolen en een deel biomassa) blijft deze centrale betrouwbare energie leveren. Tegelijkertijd ontwikkelen wij op andere onderdelen van ons terrein de nieuwe duurzame oplossingen die straks het stokje over nemen.

Een bio-raffinaderij is er daar een van. Hierbij kijken we naar het omzetten van biomassa naar volwaardige chemicaliën als grondstoffen voor de industrie. Dit zou een goede match zijn met andere activiteiten op onze site, waarbij reststoffen weer omgezet worden naar stoom.

De grootste verwachting heb ik zelf bij onze inzet op groene waterstof. Behalve onze inhoudelijke expertise hebben we voor groene waterstof ook een ontzettend strategische ligging om op internationaal niveau groene waterstof te gaan produceren en leveren. Windparken op de Noordzee zijn binnen handbereik en landen hier vlakbij aan. Onze site sluit bovendien aan op de HyTransport RTM-pijpleiding door de Rotterdamse haven. Daarmee krijgen wij ook een verbinding met de nationale waterstofinfrastructuur en de Delta Corridor-buisleidingenbundel zodat wij uiteindelijk ook Noordrijn-Westfalen van groene waterstof kunnen voorzien.

In september hebben we met het Havenbedrijf Rotterdam een MoU (memorandum of understanding) ondertekend waarin we ambities hebben uitgesproken te investeren in een electrolyzer voor de productie van groene waterstof op de Uniper Maasvlakte Energy Hub. De FEED-studie, voor de front- end engineering en design wordt nu aanbesteed. Na die studie, die ongeveer zes tot negen maanden zal duren, kunnen we de planning en begroting verder concretiseren en gaan we echt ‘van wal’. Vanaf 2025 willen we starten met een electrolysecapaciteit van 100 megawatt, met meteen de mogelijkheid om verder te groeien naar 500 megawatt. Ik kijk ernaar uit en heb er zin in!

Yolande Verbeek

MANAGING DIRECTOR UNIPER BENELUX

Printen