Bilfinger magazine

In Bilfinger Magazine komen verschillende experts aan het woord over een aantal thema’s, zoals HSEQ, innovatie en effiency, die actueel zijn in de (proces)industrie. Dit magazine verschijnt twee keer per jaar. U kunt de pdf's van de magazines hieronder downloaden. Tevens wordt het fysieke magazine verstuurd naar relaties van Bilfinger. Ontvangt u het magazine nog niet, maar wilt u het wel ontvangen? Meldt u dan aan via communicatie.is-bnl*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Printen