Bart Leenders (Neste): ‘Ons product ís de energietransitie’

06/06/2019

Neste staat derde op de Corporate Knights Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Een mooie prestatie, vindt Bart Leenders, Vice President productie Renewable Products bij Neste. ‘Maar gek vind ik het niet. We bevinden ons in een transformatieproces van een traditionele olieraffinaderij naar wereldleider in duurzame producten en we nemen het voortouw in het maken van hernieuwbare brandstoffen.’

Neste is een wereldwijde speler in zowel fossiele als hernieuwbare brandstoffen en chemische grondstoffen. De productie van Neste in Rotterdam is volledig renewable, dat betekent dat er geen aardolie aan te pas komt. ‘We maken niet alleen schone transportbrandstof, maar ook schone oplossingen voor kunststoffen en verfoplosmiddelen. De renewables zijn onze toekomst.’

Fossielvrij en emissiearm
Hoe is die voortrekkersrol ontstaan? ‘Dan moeten we even de geschiedenis induiken’, zegt Leenders. ‘Neste is van oorsprong een Fins bedrijf. De band met de buren – de Zweden en de Russen – was niet altijd even hartelijk. De Finnen vonden dat ze zelfvoorzienend moesten zijn. Eerst door op grote schaal brandstoffen te importeren, maar later ook door zelf aardolie te raffineren. Daarnaast streefden ze, al decennia geleden, naar een product van hoge kwaliteit dat het milieu slechts minimaal zou belasten. Ik denk omdat Finnen dichter bij de natuur staan dan wij. Het bedrijf heeft vervolgens veel in onderzoek, ontwikkeling en technologie geïnvesteerd. Dat heeft geresulteerd in Neste’s NEXBTL-technologie, een eigen innovatie waardoor we verschillende afvalstoffen en plantaardige oliën als grondstof gebruiken. Meer dan tachtig procent van de grondstoffen bestaat uit afval zoals gebruikt frituurvet, dierlijke afvalvetten en afvalstoffen uit de voedselindustrie. Dat maakt onze hernieuwbare diesel geheel fossielvrij en emissiearm.’ De grondstoffen voor de renewable diesel krijgen op de raffinaderij op de Maasvlakte of op de locatie Sluiskil eerst een voorbehandeling waardoor alle verontreiniging wordt verwijderd. Daarna worden de grondstoffen tot op molecuulniveau afgebroken om er emissiearme brandstof van te maken. De reductie in CO2-uitstoot in het vervoer is circa negentig procent. 

Drie miljoen personenauto’s
In 2018 zorgde Neste’s hernieuwbare brandstof ervoor dat automobilisten hun uitstoot van broeikasgassen met bijna acht miljoen ton verminderden. ‘In andere woorden: we verwijderen in één heel jaar drie miljoen personenauto’s van de weg’, stelt Leenders. ‘Ons product ís de energietransitie.’ Met Neste’s hernieuwbare diesel is, zonder aanpassingen aan de motor, de tank van iedere willekeurige dieselauto te vullen. Helaas bedraagt de jaarlijkse wereldwijde productie nu nog maar een kleine drie miljoen ton. In Nederland is Neste My renewable diesel, zoals het product officieel heet, vooralsnog slechts bij een handjevol Friese Tamoilpompstations verkrijgbaar onder de noemer Blauwe Diesel B100 en is het zo’n twintig cent per liter duurder. Momenteel is Neste 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel, maar de concurrentie neemt toe. ‘Dat is alleen maar goed’, vindt Leenders. ‘Hoe meer renewable fuels, hoe beter. Dankzij onze R&D-afdeling hebben we een grote technologische voorsprong en zien we interessante groeimogelijkheden.’

Duurzame kerosine
Want het blijft niet bij milieuvriendelijke diesel alleen. Eind april begon Neste in Singapore met de bouw van een fabriek voor duurzame kerosine. Leenders licht toe: ‘De luchtvaartindustrie heeft wereldwijd doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Zo mogen zij na 2020, ondanks alle groeiplannen, niet méér CO2 uitstoten. En in 2050 moet de uitstoot zijn gehalveerd.’ Vliegtuigen laten vliegen op duurzame brandstof is volgens Leenders een essentieel ingrediënt om die doelstellingen te halen. ‘Wij kunnen ervoor zorgen dat zij zich aan die belofte houden. Neste hakt binnenkort de knoop door over de bouw van nóg een fabriek voor duurzame kerosine: dat wordt in Finland, of op de Rotterdamse Maasvlakte.’

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Extra fabriek of niet, in Rotterdam is Neste nu al heel graag gezien. Ook op veiligheidsgebied. Niet voor niets won Neste vorig jaar de VOMI Safety eXperience Award, een prijs van de brancheverenging van industriële dienstverleners. ‘Oprecht vertrouwen, echt vakmanschap gebaseerd op diepgeworteld respect over en weer’, zei de jury over Neste. Leenders: ‘Ik ben trots op de manier waarop het Nederlandse team met onze contractors samenwerkt. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij wij moeten zorgen dat de contractors veilig hun werk uitvoeren. We leren veel van hen. Winst maken is nodig, maar we moeten samen veilig en met plezier kunnen werken. Dat is goed voor de mensen op onze site, ons bedrijf en de planeet.’

Lef
Negen jaar geleden zat Leenders als manufacturing manager downstream operations goed op zijn plek bij Huntsman. ‘Tot Neste belde en vroeg of ik wilde helpen een raffinaderij te bouwen. Ik vond het zeer interessant dat ze in crisistijd zoveel wilden investeren in een nieuw product. Dat getuigt van lef. Het bedrijf is zeer waardengedreven, transparant en heeft een mooie missie: de wereld beter achterlaten voor onze kinderen. En, met een Rotterdamse aanpak: niet alleen praten over de energietransitie, maar het ook doen! Het is onze ambitie om het aantal fabrieken de komende jaren flink uit te breiden om zo een substantiële bijdrage aan een groene toekomst te leveren.’ Een beetje hulp van de politiek, in de vorm van een langetermijnvisie, kan daarbij volgens Leenders geen kwaad. ‘Verder werken we aan meer bekendheid en zoeken we voortdurend naar goed gekwalificeerde medewerkers; dat zal voor de komende jaren de grootste uitdaging worden.’