Ira Helsloot (Hoogleraar Besturen van Veiligheid): ‘Houd veiligheid uit de concurrentiestrijd’

06/16/2017

Er valt nog heel wat te verbeteren als het gaat om veiligheid, vindt veiligheidsdeskundige Ira Helsloot. En dan heeft hij het nadrukkelijk niet over meer regels of procedures, maar over het wegnemen van perverse prikkels en bewust omgaan met gevaren. ‘Door bewust om te gaan met gevaren, leer je de risico’s veel beter in te schatten’, is zijn overtuiging.

‘Herhaling, coaching op de werkvloer en echte verhalen vertellen die emotie teweegbrengen zijn beproefde middelen om te zorgen dat veiligheid bij medewerkers “tussen de oren” blijft zitten. Voeg daar de druk om te leren aan toe, die mag niet wegvallen. Na een incident zijn mensen nog ongeveer een week lang gemotiveerd, daarna ebt het weg. Je zou alle "near misses" daarom moeten vieren.’

Lees het gehele interview met Ira Helsloot in Bilfinger magazine #2.