Nuon: ‘Bilfinger IsoScan levert waardevolle indicaties van risico’s’

02/02/2017

Waar bevinden zich warmtelekken in een installatie? Een IsoScan brengt de diepere oorzaken van het lek in beeld. Vervolgens brengt Bilfinger verslag uit door middel van een overzichtelijk rapport met indicaties van risico’s en verbeteracties. Technisch behoud van de installatie is het resultaat.

Thermische energie meten
‘Een IsoScan voeren we uit met behulp van een thermografische camera. Die maakt infraroodbeelden om de thermische energie die een voorwerp uitstraalt, zichtbaar te maken en te meten’, legt Johan Hogenboom (Isolatie Engineer) uit. ‘Inmiddels heb ik op verschillende locaties bij Nuon scans uitgevoerd.’ Cevat Baki is deelprojectleider Isolatie en Steigerbouw bij Nuon en begeleidde de scans vanuit de energieleverancier. ‘Het merendeel van het isolatiemateriaal is al tientallen jaren geleden aangebracht. We weten dat de kwaliteit ervan achteruit gaat, alleen weten we niet hoe snel. Zeker als het om een of andere reden nat geworden is. Dan is er een risico van corrosion under insulation (CUI) en dat is een aanzienlijke bedreiging voor de betrouwbaarheid van de installatie.’ 

Bedrijfszekerheid bevorderen
‘Eens per jaar hebben we per eenheid een revisie of grootonderhoud’, vult Robert van Es (Contractmanager Nuon) aan. ‘Dankzij de scan brengen we de verdachte plekken in kaart en kunnen we niet acute werkzaamheden tijdens de stop gemakkelijk inplannen. Zo voorkomen we gevolgschade en bevorderen we de bedrijfszekerheid, want ongepland stilstaan is onze grootste verliesfactor. Wat de scans ons opleveren is vooral het technisch behoud van de installatie. Het energievoordeel vanwege besparingen is daarbij mooi meegenomen.’

Nuon en Bilfinger: kwart eeuw partnership
Als je de fusies en naamswijzingen van alle voorgangers buiten beschouwing laat, doen energiebedrijf Nuon en Bilfinger al meer dan een kwart eeuw zaken met elkaar. ‘In het omvangrijke contract dat in 2014 werd getekend, was een aantal IsoScans opgenomen’, vertelt Robert van Es. ‘Een aantrekkelijke meerwaarde van de Bilfinger-dienstverlening.’ Bilfinger heeft bij Nuon, dat volledig in handen is van het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall, een contract voor isolatie, steigerbouw en asbestsanering voor de vestigingen in Amsterdam, Diemen, Velsen en Eemshaven. Van Es: ‘De samenwerking is gaandeweg geëvolueerd, van het leveren van alleen mankracht in het begin tot samenwerking op tactisch niveau nu. Ook op het gebied van isolatie denkt Bilfinger mee. De IsoScans maken daarvan deel uit en leveren waardevolle indicaties van de risico’s waarop we de juiste acties kunnen ondernemen.’