Update RDM Training Plant: bouw verloopt voortvarend

04/24/2017

In een paar maanden tijd verrijst op het RDM-terrein op Heijplaat Rotterdam de oefenfabriek die aannemerscombinatie PRO realiseert in opdracht van Deltalinqs. Nadat de bouw groen licht ontving, is PRO eind maart voortvarend van start gegaan. De grond was in de weken daarvoor al voorbereid en ook de heipalen waren reeds geplaatst. Eind maart is PRO gestart met het werk voor de fundaties. De kabel- en leidingsleuven werden gegraven, de koppen van de heipalen gesneld en de grond is geëgaliseerd. Vervolgens is de werkvloer gestort. Ook zijn de stroomvoorzieningen voorbereid. Tegelijkertijd werden op het opslagterrein de drie kolommen gestraald en geschilderd. PRO zal in de komende weken regelmatig updates verspreiden over de bouwvorderingen van de RDM Training Plant.

PRO is een unieke samenwerking tussen Bilfinger Industrial Services, Croonwolter&dros, Engie, Mammoet, Mourik Services, SPIE en Stork. Aan die samenwerking ligt een gezamenlijke ambitie ten grondslag: het veiligheidsniveau in de industrie door educatie verder te verhogen.