Vernieuwde Richtlijn Steigers: iedere steigermonteur aantoonbaar vakbekwaam

12/15/2016

Op 1 januari 2017 start de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw, een gevolg van de update die in 2013 aan de Richtlijn Steigers is toegevoegd. ‘De vernieuwing biedt opdrachtgevers de zekerheid van goed opgeleide vakmensen en geeft een impuls aan kwaliteit en veiligheid in de steigerbouw’, zegt Peter Hecker, secretaris van de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven). ‘De Richtlijn Steigers is een gezamenlijk standpunt van alle belanghebbende sectoren en geeft de stand van de techniek weer. Dat kunnen we als de VSB realiseren, omdat we de belangrijkste steigerbouwfirma’s – waaronder Bilfinger Industrial Services – en alle stakeholders samen aan tafel hebben. Met de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw krijgt het begrip ‘deskundigheid’ een nieuwe lading.’

Duidelijkheid
In 2008 presenteerde de VSB samen met Bouwend Nederland de eerste Richtlijn Steigers. In 2013 volgde de eerste update, waarin ook de scholingsstructuur werd geïntroduceerd die nu dus van kracht wordt. Hecker: ‘Het hoofdstuk over scholing was nog niet echt ingevuld. Opdrachtgevers kregen daardoor te maken met allerlei verschillende certificaten van diverse opleidingsinstituten en een wildgroei aan pasjes, dat fraude in de hand werkt. Met ingang van 1 januari moet iedere hulpmonteur, monteur, eerste monteur en voorman aantoonbaar vakbekwaam zijn. Dat schept duidelijkheid. Stakeholders, steigerbouwbedrijven en ondernemingen in de (petro)chemische sector bepaalden de exameneisen en de registratie van geslaagde personen gebeurt centraal in het Centraal Diploma Register.’

Interne kwaliteitscampagne: SteigerPerfect
Met de vernieuwde richtlijn hebben de steigerbouwbranche en de partners, waaronder de opdrachtgevers en de handhavende instanties, samen de doelstellingen op het gebied van veiligheid en gezondheid in de steigerbouw bepaald. Peter van den Berg (regiodirecteur Bilfinger en bestuurslid VSB): ‘De Richtlijn Steigers zorgt niet alleen voor een verbetering van de kwaliteit van steigermonteurs in heel Nederland, maar ook voor een beter imago van steigermonteurs. Dat brengt de gehele keten op een hoger niveau. Met onze interne kwaliteitscampagne SteigerPerfect vertalen we de Richtlijn Steigers op een praktische manier naar onze medewerkers. Zo borgen we de steigerbouwrichtlijnen in onze eigen manier van werken.’