VOTOB ontwikkelt Safety Maturity Tool voor tankopslagbedrijven en contractors

01/12/2017

Leren van elkaar. Dat staat voorop bij de Safety Maturity Tool die Sandra de Bont, directeur van VOTOB, voor en samen met haar leden ontwikkelde. De tool geeft inzicht in hoe het met de veiligheid van tankopslagbedrijven staat als het gaat om hun ‘hardware’, ‘software’ en ‘mindware’. ‘Dat levert gespreksstof op en leidt tot nieuwe inzichten’, zegt De Bont. 

De resultaten van de Safety Maturity Tool waren bijvoorbeeld directe aanleiding voor het project ‘Samen veilig werken in de keten’. Daarbinnen wordt sinds juli 2016 de veiligheidsbeleving van tankopslagbedrijven en hun contractors gemeten. Sandra de Bont: ‘De Safety Maturity Tool is een driedaagse audit die de hardware, software en mindware van de leden op papier en in de praktijk meet. Bij hardware gaat het om de assets: hoe staat het met de veiligheid van de tanks en de leidingen? Bij software draait het om de managementsystemen: wordt er volgens de juiste procedures gewerkt? Zijn de werk- vergunningen in orde? En bij de mindware gaat het om het gedrag en de houding van de medewerkers rondom veiligheid. De uitkomsten zijn vooral bedoeld om het gesprek aan te gaan: binnen de eigen organisatie en binnen de branche.’

Samen met contractors
De Safety Maturity Tool wordt sinds 2013 jaarlijks uitgevoerd en heeft in korte tijd tot een professionaliseringslag van de branche geleid. Eerste wapenfeit was een tool die leden op de hoogte houdt van veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en aangeeft waarop het verstandig is actie te ondernemen. De Bont: ‘Daarnaast bleek er een grote behoefte te zijn aan een gezamenlijk programma om de veiligheid in de keten te verbeteren. Juist contractors doen vaak het risicovolle werk. Het is een randvoorwaarde dat zij veilig en op een goede manier werken. Daarom hebben we samen met VOMI, de branchevereniging voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie, en met subsidie van de overheid, het project ‘Samen veilig werken in de keten’ opgezet. Binnen het project hebben we een tool ontwikkeld die de veiligheidsbeleving van assethouders en contractors meet. Daarbij gaat het om onderwerpen als veilig werken, communicatie, huisvesting, het melden van incidenten en het veilig werken met onderaannemers.’

Project ‘Samen veilig werken in de keten’
Veilig werken doe je samen. Dat is de insteek van het project ‘Samen veilig werken in de keten’ waarbij de VOTOB (branchevereniging voor Nederlandse tankopslagbedrijven) en VOMI (brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie) samen optrekken. Ruud van Doorn, CEO Bilfinger Industrial Services en bestuurslid VOMI: ‘Contractors zien vaak meer dan de operators. Aannemers lopen immers de hele dag op het terrein rond. Door samen op te trekken en ervaringen te delen, kunnen we van elkaar leren en veiligheid op een hoger niveau brengen.’ Vorig jaar werd het project met een Safety Deal bekrachtigd door Wilma Mansveld, toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu. De uitvoering ging juli 2016 van start. De Bont: ‘De overheid ondersteunt het project met een subsidie van twee jaar. Omdat VOMI en VOTOB twee jaar te kort vinden om echt iets te kunnen betekenen, hebben we afgesproken het project in elk geval voor vijf jaar aan te gaan.’

Mindset
‘Zowel bij de Safety Maturity Tool als bij het project Samen veilig werken in de keten gaat om de mindset’, benadrukt De Bont. Het belangrijkste is dat we een veilige omgeving creëren waarin we elkaar kunnen aanspreken op onveilige situaties. Een omgeving waarin een contractor, ondanks de druk om het werk op tijd af te krijgen, het werk neerlegt als dat nodig is.’

Voor het gehele interview met Sandra de Bont in Bilfinger magazine klikt u hier.