HSEQ

In de industriële dienstverlening spelen veiligheid en kwaliteit een alles overheersende rol. Opdrachtgevers stellen strenge eisen aan de uitvoering van werkzaamheden. In de industrie staat Bilfinger bekend als benchmark op het gebied van HSEQ. Wij investeren continu verder in het optimaliseren en door ontwikkelen van ons HSEQ-beleid en de daarbij behorende aanpak op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. In onze aanpak staat volledige transparantie over onze HSEQ-strategie en performance centraal. Jaarlijks brengen wij een HSEQ-leaflet uit, waarin we onze resultaten over het afgelopen jaar en doelstellingen voor het komende jaar presenteren in heldere KPI's. In de rechter column presenteren wij jaarlijks onze HSEQ Leaflet. In de 2021-editie kijken we terug op onze behaalde resultaten in 2020 en blikken we vooruit met onze doelstellingen voor de komende jaren.

SafetyWorks!

Binnen de Bilfinger Groep staat de campagne 'SafetyWorks!' centraal. Het doel van deze campagne is het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn van alle Bilfinger-medewerkers wereldwijd. De rode lijn is het nemen van verantwoordelijkheid voor veiligheid, in alle lagen van de organisatie. Als we ons bewust zijn van de risico's en de juiste beheersmaatregelen treffen, kan in principe ieder incident of ongeval worden voorkomen. Wereldwijd willen we als Bilfinger optimaal presteren op veiligheidsgebied, en alle bedrijfsonderdelen dragen daaraan bij. De principes van SafetyWorks!

  • Aanhoudende verbetering van de bescherming van veiligheid en gezondheid;
  • Het zorgen voor een goede veiligheidscultuur;
  • Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Bilfinger Industrial Services België/Nederland implementeert SafetyWorks! door een vertaling van het beleid te maken voor onze landelijke organisatie én een actieplan voor iedere operational unit binnen onze organisatie.

Veiligheidscultuur

Cultuur heeft alles te maken met hoe mensen samenleven. Cultuur is kortweg 'de manier waarop we hier met elkaar omgaan'. Veiligheidscultuur wordt gezien als 'de bedrijfssfeer of cultuur waarin veiligheid als grootste prioriteit wordt beschouwd'. In 2017 zijn we gestart met een leiderschapsprogramma binnen de campagne 'SafetyWorks!'. Dit programma, 'Safety Leadership', wordt vanuit een management en operationeel niveau opgezet en heeft als doel om het leiderschap vanuit verschillende lagen binnen onze veiligheidscultuur te optimaliseren. We streven ernaar, dat iedereen die voor ons werkt, het juiste veiligheidsgedrag vertoont en zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van zichzelf en zijn collega's. Dit veiligheidsgedrag bestaat uit zes elementen:

  • we begrijpen het risico;
  • we voeren het werk veilig uit;
  • we volgen systemen en processen;
  • we werken als een team;
  • we zijn oplettend;
  • en we grijpen in wanneer dat nodig is.
Printen