MVO

Bilfinger streeft een integrale benadering na waarin economische, milieu en maatschappelijke kwesties in evenwicht zijn. Het MVO-beleid is gebaseerd op de volgende 3 pijlers:

Markt

Onze samenwerking kenmerkt zich door transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit en duurzaamheid.

 • Bedrijfscontinuïteit: Het belangrijkste doel van onze bedrijfsvoering is om het voortbestaan van de onderneming te waarborgen en een duurzame waardeketen te versterken.
 • Klanttevredenheid en kwaliteit: De tevredenheid van onze klanten is voor ons van levensbelang. Wij stemmen ons dienstenaanbod daarom voortdurend af op de behoeften van klanten en handhaven nauwe relaties met onze klanten.
 • Compliance: Bilfinger hecht enorme waarde aan het waarborgen van de integriteit van het bedrijf.
 • Innovatie: De focus ligt op de ontwikkelingen ter optimalisatie van ons dienstenaanbod. Innovaties en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten dragen in belangrijke mate bij aan het concurrentievermogen van Bilfinger.
 • Toeleveringsketen: Wij zetten ons in voor een duurzame toeleveringsketen.

Maatschappij

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers heeft bij Bilfinger de hoogste prioriteit

 • Veiligheid en gezondheid op de werkplek: Wij hanteren overal waar wij actief zijn hoge veiligheidsnormen en integreren daarbij specifieke eisen van onze klanten. Het doel van de door ons getroffen maatregelen ter bevordering van veiligheid op de werkplek is 'zero harm'.
 • Ontwikkeling en doorstroming van medewerkers: Scholing en kwalificatie van onze medewerkers is een belangrijke onderscheidende factor in de markt
 • Gelijke kansen en diversiteit: Het waarborgen van gelijke kansen en diversiteit is een hoeksteen van ons personeelsbeleid.
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Wij benutten onze slagkracht als werkgever en technische kennis om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid na te komen.

Milieu

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de impact op het milieu te minimaliseren

 • Energieverbruik en CO2-reductie: Wij ondersteunen met onze capaciteiten initiatieven voor schone energie.
 • Afval- en middelenbeheer: Wij brengen doorlopende verbeteringen aan op het gebied van materiaalgebruik, afval- en energiebeheer.
 • Water: Wij maken zo efficiënt mogelijk gebruik van water.

RDM Training Plant

Zeven industriële contractors hebben zich verenigd in het Project Realisatie Oefenplant (PRO): Stork, Croonwolter&dros, SPIE, Mourik Services, Engie, Mammoet en Bilfinger Industrial Services. Dit zijn zeven vooraanstaande contractors die de industrie een warm hart toedragen, dezelfde hoge veiligheidsstandaard delen en de ambitie hebben het veiligheidsniveau door educatie verder te verhogen. Meer veiligheid in de gehele industriële keten is niet alleen een taak voor de overheid en de fabriekseigenaren. Ook wij als contractors leveren er een belangrijke bijdrage aan.

Het doel van PRO is dan ook om samen te werken aan het verbeteren van educatie en veiligheid in de industrie. Om dit doel te bereiken realiseren wij samen, in opdracht van Deltalinqs, de RDM Training Plant: een levensechte oefenfabriek waar toekomstige medewerkers in de procesindustrie worden getraind om zo efficiënt mogelijk en volgens de hoogste en meest actuele veiligheidseisen te werken, desgewenst met branche-specifieke trainingen. Daarmee voorziet de Training Plant in de groeiende behoefte aan ervaren en gekwalificeerd personeel, met name bij contractors in de procesindustrie. Zie voor meer informatie over de bouw van de RDM Training Plant: www.rdmtrainingplant.nl.

Quick links

Exoskelet

Printen