3D Modeling

Voor het berekenen van complexe steigerconfiguraties beschikt Bilfinger over een eigen engineeringsafdeling, zowel in België als in Nederland. Wij zijn uitgerust om het volledige traject van steiger engineering te verzorgen. Daardoor kunnen wij snel en op eigen kracht inspelen op specifieke klantwensen en situaties. We werken met de modernste tools en 3D reken- en modelleersoftware zoals SCIA Engineer, Revit en AutoCAD. Altijd wordt gezocht naar de meest efficiënte en effectieve oplossing tegen de laagst mogelijke kosten.

Steeds meer van onze klanten werken met een driedimensionaal computermodel van hun fabrieken. Met zo'n model kan een asset owner meteen inzicht krijgen in de gevolgen van keuzes en de impact en omvang van onderhoudswerkzaamheden. Met dit 3D model kan ook Bilfinger zijn voordeel doen: wij kunnen onze steigers vooraf engineeren en intekenen in het model van de klant.

Bilfinger zet het engineeren in een 3D model alleen in bij complexe steigerconfiguraties. Dat betekent een steiger van meer dan 24 meter hoogte die in een onoverzichtelijke situatie met veel obstakels gebouwd dient te worden. In dit geval verduidelijkt het 3D model van de opdrachtgever waar obstakels zich bevinden, zodat Bilfinger hier rekening mee kan houden in de engineering. Onze software maakt mogelijk dat wij een site vanuit allerlei oogpunten kunnen bekijken. Daarnaast hoeft de steigerbouwer op site niet meer naar buiten om het werk op te nemen, omdat het 3D model de actuele situatie laat zien. We werken efficiënter en transparanter, omdat we de situatie vooraf exact in kaart hebben en later zo de steiger in één keer perfect kunnen opbouwen. Dit maakt het werk ook weer veiliger. Daarbij zijn wij vaak niet de enige contractor die rond een asset in onderhoud werkt. Denk bijvoorbeeld aan kranen en piping. Wanneer de werkzaamheden van deze partijen ook in kaart zijn gebracht in het 3D model, kunnen we hier ook rekening mee houden in onze engineering.

Indien er geen 3D model beschikbaar is vanuit de opdrachtgever, kunnen wij door middel van 3D Scanning een eigen 3D model (laten) maken en hiermee onze engineeringswerkzaamheden uitoefenen.

Ook binnen onze disicipline isolatie kunnen we werken met een 3D model: als review-informatie en met isometrics. Het tekenen van de beplating gebeurt in de door ons ontwikkelde software, de Prefapp. De uitrol van de Prefapp staat gepland voor 2018.

Business Inquiry

contacteer ons
Unten
Submit

Gemarkeerde velden zijn verplicht.
Printen