Isolatie

Isolatie levert een aanzienlijke bijdrage aan de integriteit van assets en installaties. Een proactieve aanpak van nieuwbouw en onderhoud in combinatie met isolatie is daarom van groot belang om assets in goede conditie te houden. Enig risico op CUI (Corrosion Under Insulation) dient te allen tijde vermeden te worden. Bilfinger is een partner met uitgebreide ervaring en kennis in het aanbrengen van de juiste isolatie volgens de specificaties van onze opdrachtgevers, naast wettelijke en branchespecifieke voorschriften.

Naast integriteit biedt isolatie een ander voordeel: energiebesparing. Behalve dat dit kosten bespaart door minder energieverbruik van uw equipment, voldoen asset owners hiermee aan hun verplichting om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen.

Vier redenen om te investeren in isolatie:

  • Veiligheid: installaties in de industrie worden steeds langer in bedrijf gehouden. Er zijn wereldwijd een aantal ongevallen bekend waarbij de oorzaak is terug te brengen naar Corrosion Under Insulation (CUI) en met goede isolatie voorkomt u dit;
  • Proceszekerheid: afwijkingen in temperaturen leiden al snel tot verstoring van het productieproces. Alleen bij 100% goede isolatie heeft u de zekerheid dat uw installaties op de juiste temperatuur blijven;
  • Vermindering van energiekosten: alleen bij 100% goede isolatie zijn de energiekosten ten opzichte van uw investering tot een minimum beperkt.
  • Vermindering CO2-uitstoot: bij 100% goede isolatie wordt het warmteverlies en daarmee de CO2-uitstoot tot een minimum beperkt.

Koude isolatie

Koude-isolatie brengen we aan om oppervlaktecondensatie en ijsvorming te voorkomen. Want daardoor zou isolatie nat kunnen worden en zijn werking verliezen. Toepassing van deze techniek zien we vooral in het temperatuurbereik tot +20 graden Celsius. We kunnen het aanbrengen om zowel leidingen als equipment. Veel voorkomende materialen in deze toepassing zijn: foamglass, PIR/ PUR of elastomeren, voorzien van een aluminium/stalen/terostat afwerking.

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie gebruik je om warmteverlies te voorkomen, maar ook om brandgevaar te voorkomen. In het temperatuurgebied van boven de 20 graden Celsius tot 70 graden Celsius bijvoorbeeld, zien we veelal dat warmte-isolatie niet nodig is vanwege de procescondities maar vanwege veilige arbeidsomstandigheden: het voorkomen van aanraking, en daardoor schrikreacties of verbranding. Gebruikte materialen hier zijn minerale wol met afwerking of geperforeerde beplating op afstandhouders. Bij het hogere temperatuurbereik gaat het om het in stand houden van de optimale procescondities. Ook hier gebruiken we minerale wol, foamglass en op verzoek nanoporeuze isolatie. Bij hoge temperaturen, boven 600 graden Celsius, wordt bij minerale wol isolatie veelal met eerst een laag hoge temperatuur isolatie aangebracht.

Coldbox isolatie

Een specialisme is de isolatie van cold boxes. In deze ruimtes is vaak veel leidingwerk op een betrekkelijk klein oppervlak, waar een kast omheen gebouwd is. De isolatie bestaat hier uit perlietkorrels, die tussen alle leidingen worden gestrooid. Bij onderhoud moet deze isolatie worden verwijderd en opnieuw ingebracht. Een klus die Bilfinger moeiteloos klaart.

Kwaliteitsprogramma IsoPerfect

Met Bilfinger IsoPerfect hebben we ons eigen isolatie kwaliteitsprogramma, waarin we onze monteurs ondersteunende 'handvatten' bieden waarmee we een goede isolatie kunnen garanderen. De uitvoeringsrichtlijnen zijn volledig op elkaar afgestemd. Op deze manier weten al onze isolatievakmensen zich goed ondersteund bij het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de Bilfinger IsoPerfect Uitvoeringsrichtlijn. En onze opdrachtgevers weten zich op deze manier verzekerd van een constante kwaliteit tegen een goede prijs. Daarnaast hebben we een aantal klantspecifieke instructieboekjes ontwikkeld, waarmee we onze monteurs instrueren over specifieke eisen aan hun isolatiewerk.

Energiebesparing

Met onze TIPcheck brengen we alle isolatie met een warmtecamera in beeld. Via dit beeld kunnen we warmteverliezen in kaart brengen en u een besparingsadvies op maat aanbieden, voorzien van een kostenbatenanalyse en een terugverdientijd. Met de ISOScan ontwikkelde Bilfinger Industrial Services een manier om mogelijkheden voor energiebesparing in beeld te brengen. Daarbij geeft het ook een waardevol inzicht in de staat van de aanwezige isolatie in het algemeen. Onnodig energieverlies door niet-geïsoleerde of slecht geïsoleerde leidingen en appendages kan zo worden voorkomen. De scan brengt zowel besparingsmogelijkheden als ook de bijbehorende investeringskosten in beeld. Tegen een relatief beperkte investering bieden we opdrachtgevers concrete mogelijkheden om zowel de energiekosten als ook de CO2 emissie van hun installatie terug te dringen. Door tijdens de scan ook aandacht te besteden aan oorzaken voor CUI, kunnen onderhoudskosten op termijn aanzienlijk worden verlaagd. En tegelijkertijd wordt de procesveiligheid flink verbeterd. Belangrijke voordelen dus.

Goed opgeleide opmeters en monteurs

Een van onze speerpunten is dat we het kwaliteitsniveau van isolatie voortdurend willen verbeteren. Het doel is dat we slimmer gaan opmeten. Dus dat opmeters niet alleen nadenken over de beste methode van fabricage, maar direct vanaf het begin ook rekening houden met het vervolgtraject van aanbrengen en demontage. Zo kunnen we efficiënter, sneller en kosteneffectiever werken. Daarom ontwikkelden we samen met het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Isolatiebranche (OOI) een cursus Opmeten. Onze opmeters en voormannen doen examen in deze cursus. Daarnaast bestaat via ditzelfde instituut de vooraanstaande IMI-opleiding: Industrieel Monteur Isolatie. Al onze monteurs hebben in 2018 dit certificaat behaald.

Business Inquiry

contacteer ons
Unten
Submit

Gemarkeerde velden zijn verplicht.
Printen