Isolatie

Industriële isolatie levert een aanzienlijke bijdrage aan de integriteit van leidingen, assets en installaties. Een proactieve aanpak van nieuwbouw en onderhoud in combinatie met isolatie is daarom van groot belang om assets in goede conditie te houden. Enig risico op CUI (Corrosion Under Insulation) dient te allen tijde vermeden te worden. Bilfinger is een partner met uitgebreide ervaring en kennis in het aanbrengen van de juiste industriële isolatie volgens de specificaties van onze opdrachtgevers en volgens wettelijke en branchespecifieke voorschriften.

Naast behoud van integriteit is industriële isolatie ook van belang voor uw energiemanagement. Goede isolatie verlaagt het energieverbruik van uw installaties, waardoor kosten bespaart worden en u voldoet aan de verplichting om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen.

Bilfinger is continu bezig met innoveren op het gebied van processen en producten. Op het gebied van isolatie hebben we een aantal belangrijke innovaties ontwikkeld en een digitaliseringslag gemaakt. Op het gebied van digitalisatie hebben we de Insulation PrefApp ontwikkeld. Hiermee kunnen onze getrainde opmeters digitaal de benodigde isolatie opmeten, die vervolgens in ons prefab centrum in Roosendaal worden gefabriceerd. Deze app bevordert de efficiëntie en verminderd de kans op fouten. 

Daarnaast hebben we IsoScan ontwikkeld. IsoScan is een methode waarmee met behulp een thermische camera een scan wordt gemaakt van de huidige kwaliteit van de isolatie. Daarna worden zowel de besparingsmogelijkheden als de bijbehorende investeringskosten in beeld gebracht.

Het belang van de juiste industriële isolatie:

  • Veiligheid: Installaties in de industrie worden steeds langer in bedrijf gehouden. Corrosion Under Insulation (CUI) kan schade en ongelukken veroorzaken. Met goede isolatie kun u CUI voorkomen;
  • Proceszekerheid: Afwijkingen in temperatuur leiden al snel tot verstoring van het productieproces. Alleen bij de juiste isolatie heeft u de zekerheid dat uw installaties op de juiste temperatuur blijven;
  • Minder energieverbuik: Goede isolatie zorgt voor een verlaging van energieverbruik. Dit bespaart natuurlijk kosten, maar zorgt ook voor een lagere CO2 uitstoot. 

Soorten Industriële isolatie

Koude isolatie

Koude isolatie brengen we aan om oppervlaktecondensatie en ijsvorming te voorkomen. Want daardoor zou isolatie nat kunnen worden en zijn werking verliezen. Toepassing van deze techniek zien we vooral in het temperatuurbereik tot +20 graden Celsius. We kunnen het aanbrengen om zowel leidingen als equipment. Veel voorkomende materialen in deze toepassing zijn: foamglass, PIR/ PUR of elastomeren, voorzien van een aluminium/stalen/terostat afwerking.

 

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie wordt gebruikt om warmteverlies en brandgevaar te voorkomen. In het temperatuurgebied boven de 20 graden Celsius tot 70 graden Celsius bijvoorbeeld, zien we veelal dat warmte-isolatie niet nodig is vanwege de procescondities, maar om veiligere arbeidsomstandigheden te creëeren. Hierbij gaat het om het voorkomen van direct contact met de buitenkant van een installatie, met schrikreacties of verbranding tot gevolg. De materialen die hiervoor worden gebruikt zijn minerale wol met afwerking of geperforeerde beplating op afstandhouders. Bij een hoger temperatuurbereik is het doel van warmte-isolatie ook om de optimale procescondities in stand te houden. Ook hier gebruiken we minerale wol, foamglass en op verzoek nanoporeuze isolatie. Bij zeer hoge temperaturen, boven 600 graden Celsius, wordt bij isolatie met minerale wol veelal eerst een laag hoge-temperatuur-isolatie aangebracht.

Coldbox isolatie

Een specialisme is de isolatie van cold boxes. In deze ruimtes is vaak veel leidingwerk op een betrekkelijk klein oppervlak, waar een kast omheen gebouwd is. De isolatie bestaat hier uit perlietkorrels, die tussen alle leidingen worden gestrooid. Bij onderhoud moet deze isolatie worden verwijderd en opnieuw ingebracht. Een klus die Bilfinger moeiteloos klaart.

Kwaliteitsprogramma IsoPerfect

IsoPerfect is ons eigen isolatie kwaliteitsprogramma, waarin we onze monteurs ondersteunende 'handvatten' bieden waarmee we een goede isolatie kunnen garanderen. De uitvoeringsrichtlijnen zijn volledig op elkaar afgestemd. Op deze manier worden al onze isolatievakmensen goed ondersteund bij het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de Bilfinger IsoPerfect Uitvoeringsrichtlijn. U bent op deze manier verzekerd van een constante kwaliteit tegen een goede prijs. Daarnaast hebben we een aantal klantspecifieke instructieboekjes ontwikkeld, waarmee we onze monteurs instrueren over specifieke eisen aan hun isolatiewerk.

Energiebesparing

Met onze TIPcheck brengen we alle isolatie met een thermografische camera in beeld. Via dit beeld kunnen we warmteverliezen in kaart brengen en u een besparingsadvies op maat aanbieden, voorzien van een kostenbatenanalyse en een terugverdientijd. Met de IsoScan ontwikkelde Bilfinger Industrial Services een manier om mogelijkheden voor energiebesparing in beeld te brengen. Daarbij geeft het ook een waardevol inzicht in de staat van de aanwezige isolatie in het algemeen. Onnodig energieverlies door niet-geïsoleerde of slecht geïsoleerde leidingen en appendages kan zo worden voorkomen. De scan brengt zowel besparingsmogelijkheden als de bijbehorende investeringskosten in beeld. Tegen een relatief beperkte investering bieden we opdrachtgevers concrete mogelijkheden om zowel de energiekosten als de CO2 emissie van hun installatie terug te dringen. Door tijdens de scan aandacht te besteden aan oorzaken voor Corrosion Under Insulation (CUI), kunnen onderhoudskosten op termijn aanzienlijk worden verlaagd. Tegelijkertijd wordt de procesveiligheid flink verbeterd. Belangrijke voordelen dus.

Goed opgeleide opmeters en monteurs

Een van onze speerpunten is dat we het kwaliteitsniveau van isolatie voortdurend willen verbeteren. Het doel is dat we slimmer gaan opmeten. Dat houdt in dat opmeters niet alleen nadenken over de beste methode van fabricage, maar direct vanaf het begin ook rekening houden met het vervolgtraject van aanbrengen en demontage. Zo kunnen we efficiënter, sneller en kosteneffectiever werken. Daarom ontwikkelden we samen met het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Isolatiebranche (OOI) een cursus Opmeten. Onze opmeters en voormannen doen examen in deze cursus. Daarnaast bestaat via ditzelfde instituut de vooraanstaande IMI-opleiding: Industrieel Monteur Isolatie. Al onze monteurs hebben in 2018 dit certificaat behaald.

Business Inquiry

contacteer ons
Unten
Submit
Gemarkeerde velden zijn verplicht.
Printen