Maintenance Concept Painting

Painting is een manier om staal te conserveren en zorgt ervoor dat het wordt beschermt tegen invloeden van buitenaf die corrosie kunnen veroorzaken. Door middel van het door ons ontwikkelde maintenance concept painting - het maken van een onderhoudsplan met als doel om lange termijn onderhoudskosten te reduceren - leveren wij een bijdrage aan het verlagen van het Total Cost of Ownership van onze opdrachtgevers.

Bilfinger introduceerde een risico-gebaseerde aanpak van onderhoud bij een grote tank terminal, als onderdeel van hun 'ageing'-strategie. Hiermee verandert het onderhoud van reactief naar proactief en resultaatgericht. Bovendien verlegde de terminal de verantwoordelijkheid voor het juiste conserveringsonderhoud naar Bilfinger. Tot wederzijdse tevredenheid. Op basis van een risicoscore is een onderhoudsplan opgesteld, waarin Bilfinger de vrijheid kreeg om binnen de afgesproken kaders zelf het meest effectieve conserveringsonderhoud te organiseren. Dit resulteerde in een proactieve benadering, maar ook in een verlaging van de onderhoudskosten. Het accuraat in kaart brengen van de gewenste onderhoudsconditie per installatieonderdeel gecombineerd met een zelfstandig in te delen planning zorgt voor kostenbeheersing. En op de langere termijn voor lagere onderhoudskosten. De opdrachtgever weet vooraf wat de investering is om de installaties in de afgesproken conditie te houden. Heel transparant dus. 

Business Inquiry

contacteer ons
Unten
Submit

Gemarkeerde velden zijn verplicht.
Printen