Maintenance Concept Painting

Painting is het beschermen van metaal tegen corrosie, om zo de betrouwbaarheid en veiligheid van apparatuur en installaties te kunnen garanderen. Met Bilfinger Brabant Mobiel, sinds jaren onderdeel van Bilfinger Industrial Services, treft u een betrouwbare en ervaren partner. Door middel van het door ons ontwikkelde maintenance concept painting, het maken van een onderhoudsplan met als doel om lange termijn onderhoudskosten te reduceren, leveren wij een bijdrage aan het verlagen van het Total Cost of Ownership van onze opdrachtgevers.

Bilfinger introduceerde een risico-gebaseerde aanpak van onderhoud bij een grote tank terminal, als onderdeel van hun 'ageing'-strategie. Hiermee verandert het onderhoud van reactief naar proactief en resultaatgericht. Bovendien verlegde de terminal de verantwoordelijkheid voor het juiste conserveringsonderhoud naar Bilfinger. Tot wederzijdse tevredenheid. Op basis van een risicoscore is een onderhoudsplan opgesteld, waarin Bilfinger de vrijheid kreeg om binnen de afgesproken kaders zelf het meest effectieve conserveringsonderhoud te organiseren. Dit betekent een omslag van reactief naar proactief resultaatgericht onderhoud, en tegelijkertijd een verlaging van de onderhoudskosten. Want deze vrijheid, samen met het zo precies in kaart brengen van de gewenste onderhoudsconditie per installatieonderdeel, zorgt voor kostenbeheersing. En op de langere termijn voor lagere onderhoudskosten. De opdrachtgever betaalt voortaan een vast bedrag om de installaties in de afgesproken conditie te houden. Heel transparant, en deze methode daagt uit tot meer efficiëntie.

Business Inquiry

contacteer ons
Unten
Submit

Gemarkeerde velden zijn verplicht.
Printen